Een studie van het Department of Physical Education, Beijing University in 2002 onderzocht de stresservaringen bij 200 studenten die meespelen in de voetbalcompetities van de universiteit. Door tijdens de trainingen bewust met stressreducerende strategieën om te gaan (intervention training), verbeterden de scores in stressperceptie bij de spelers met 1 tot 3 % voor een wedstrijd.

Psychologische training

Voetbalwedstrijden verlopen alsmaar intenser en aan een hoger tempo. Daarom moeten voetballers in de huidige omstandigheden een hogere psychologische tolerantie hebben. Dat is niet alleen in het voetbal het geval natuurlijk, we berichtten eerder al over andere sporters voor wie de stress en de druk te veel werden. Het versterken van psychologische training is dan ook geleidelijk aan een belangrijk onderwerp geworden voor onderzoekers.

Angst voor de wedstrijd

Wedstrijdangst verwijst naar het feit dat in de voorbereidingsfase van de wedstrijd de emotionele toestand van atleten een grote invloed heeft op hun prestaties. Grote of geringe angst voor de wedstrijd zorgt ervoor dat het lichaam in een staat van verlaagde cognitieve functie verkeert, wat het voor atleten moeilijk maakt om hun normale competitieniveau te halen tijdens de wedstrijd. Die abnormale angsttoestand heeft een grote invloed op de sporter en is zeer ongunstig voor zijn prestaties.

 

De psychologische problemen van atleten, zoals angst voor de wedstrijd, hebben de aandacht van wetenschappers getrokken en zijn een populair onderzoeksonderwerp op het gebied van sportpsychologie.

State-Trait Anxiety Inventory

De Amerikaanse psycholoog Charles Spielberger (1927-2013) heeft een grote invloed gehad op veel moderne angsttheorieën. Hij maakte het verschil tussen tijdelijke (‘state’) en chronische (’trait’) angst. Zijn State-Trait Anxiety Inventory (STAI) is een psychologische inventaris die bestaat uit 40 zelfrapportage-items op een vierpunts Likertschaal. Hogere scores zijn positief gecorreleerd met hogere niveaus van angst.

Intervention training

Deze strategieën van intervention training werden door de Chinese onderzoekers toegepast:

  • Er werden ontmoetingen gehouden waarop wedstrijdervaringen uitgewisseld werden om ervaren spelers veldervaring te laten delen met andere spelers. Zo konden ze niet alleen van elkaar leren, maar werden nieuwe spelers ook in staat gesteld om hun integratie in het team te versnellen en de angst voor een vreemde competitieomgeving te verminderen.
  • Om het angstniveau van sporters voor de wedstrijd te verlagen, werd geprobeerd om hun zelfvertrouwen te vergroten en hun psychologische toestand te verbeteren.
  • Ontspanningsmethoden werden op een wetenschappelijke manier gebruikt om ‘ontspanningstraining’ te geven.
  • Voorafgaand aan de wedstrijd werd een klimaat van fysieke en mentale rust gecreëerd. Lichamelijke inspanningen die tot vermoeidheid leiden, werden vermeden maar tegelijk bleven de spelers wel actief bezig.

Trainingsadvies met aandacht voor zowel mentale als fysieke aspecten

Rudi Stroobants, zelf ex-Europees kampioen triathlon, kent het klappen van zweep. Hij weet hoe je mentaal en fysiek je grenzen kunt verleggen. De inzichten van zijn trainingsmethodiek, The Bigger Picture, zijn erop gericht om zowel mentaal als fysiek sterker te staan. 

Neem vrijblijvend contact op via info@sports2.be, +32 (0)475 328761 of onderstaande link.