Of het nu recreatief of competitief is, je conditie verbeteren, aanscherpen en optimaliseren doe je het best door het bredere plaatje te bekijken. Daarom bestempelen we onze trainingsaanpak bij Sports2 als The Bigger Picture. Die aanpak geldt eigenlijk voor eenieder die gewoon gezonder wil leven en sporten.

The Bigger Picture is een methodiek volgens 6 pijlers. Uiteraard flexibel en met andere klemtonen voor iedereen. De beginnende sporter, de recreatieve sporter en de competitieve sporter hebben andere noden. Afhankelijk van je noden schakelen we de relevante specialisten uit ons netwerk in, maar de basis van The Bigger Picture schetst coach Rudi Stroobants zelf, samen met psychologe Maaike Maes van NudgeMe. 

/1/ Intakegesprek over je huidige gezondheidstoestand en trainingsaanpak

Je kunt levensstijl, voedingspatroon en zelfs psyche niet los zien van je trainingsarbeid. Vandaar: we bekijken The Bigger Picture, het bredere plaatje. We analyseren je huidige gezondheid, conditie, levensstijl, slaaphygiëne, voedingspatroon, mentale fitheid en de plaats die je trainingsarbeid binnen dat hele scala heeft. We polsen naar je ambities en motivatie. Hoe gedisciplineerd ben je? Waarom hou je al dan niet een gevraagde inspanning of opgelegd regime vol? Ben je van nature een trainingsbeest of een slacker? Topsporters komen vaak bij ons terecht omdat ze stagneren of geen vooruitgang meer boeken. Topsporters komen vaak bij ons terecht omdat ze stagneren of geen vooruitgang meer boeken.

 Altijd zware benen, altijd vermoeid, geen dash, geen panache: hoe komt dat toch? Dan nemen we ook de bestaande trainingsmethodes onder de loep. Hebben ze ooit gewerkt? Werken ze niet meer? Wat is het gevoel daarbij? 

/2/ BLOEDANALYSE

Als je ogen de spiegel van je ziel zijn, dan is je bloed die van je gezondheid. Uit bloedtesten kun je afleiden hoe het zit met je glucosespiegel en cholesterol, of je toevallig niet geteisterd wordt door bacteriën of virussen, of je lijdt aan ontstekingen, hoe het gesteld is met je hematocrietwaarden (de verhouding van de rode bloedcellen versus de witte bloedcellen) en of je vitale organen (je lever, bijvoorbeeld) normaal functioneren. Als daar iets aan schort, moet je eerst dat probleem aanpakken, anders is trainen als water naar de zee dragen.

/3/ Voedingsanamnese

Voedingsanamnese houdt verband met je bloedanalyse: wat en hoe je eet, zal je bloedresultaten beïnvloeden. Sowieso duiken we in je ‘eetgeschiedenis’ en vragen we om je voedingspatroon uit het verleden te schetsen. Is er iets met je bloed, of weet je van jezelf dat je niet goed eet, of kamp je sowieso met overgewicht, dan starten we een voedingsverslag op – zeg maar een soort voedingsdagboek. Alleen al het bijhouden van dat verslag kan een mentale switch teweegbrengen: je bent je bewuster van wat je eet.

/4/ Trainingsopbouw (met aandacht voor biomechanische problemen)

Bloedwaarden: check! Gezond eetpatroon: check! Sterke kop: check! Je bent klaar om je nieuwe trainingsregime op te bouwen onder de vleugels van de Sports2-coaches. Trainingsleer kent geen geheimen voor coach Rudi Stroobants, die zelf zijn sporen verdiende in de atletiek en triatlonsport. Maar laten we toch nog even checken of er geen biomechanische belemmeringen zijn: met een loopanalyse voor atleten, een bikefittingtest voor wielrenners en een check-up door een osteopaat. Ook hier weer om nutteloze (tot zelfs contraproductieve) trainingsarbeid te vermijden.

/5/ DEBRIEFING 

We zetten binnen The Bigger Picture graag een doelstelling vast voor onze nieuwe sporters. Onderweg naar die doelstelling, neem nu de Antwerp Ten Miles, blijven we geregeld in contact – in persona of via WhatsApp. Een doorlopende debriefing of doorlopende feedback kun je het ook noemen.

/6/ Follow-up meeting en eventueel vervolg

Na je wedstrijd of nadat je je eerste uitdaging bent aangegaan, maken we samen de finale debriefing. Voel je je beter met je nieuwe of bijgeschaafde levensstijl en trainingsaanpak? Heeft die ook tot betere resultaten geleid? Dat kan een wedstrijd zijn, maar evengoed een persoonlijke doelstelling als een coopertest of een ideaal gewicht. Voel je je goed bij ons, dan gaan we graag met je verder. Sla je liever zelf je vleugels uit en red je het zelf wel: ook goed, als we een beetje ommekeer in je leven hebben kunnen bewerkstelligen in de goede zin, zijn we altijd tevreden.

Optioneel

The Bigger Picture zoals hierboven geschetst omvat al heel wat begeleidingselementen, maar het plaatje kan uiteraard altijd nog breder: voor sporters die echt competitief nog sterker vooruit willen, zijn ook lactaattesten, VO²max-metingen, cardiotesten, … aangewezen. Ook daar hebben we uiteraard de juiste partners voor. Je maakt het plaatje dus zo breed als je zelf wilt bij Sports2.

Interesse in The Bigger Picture?

Een goede samenwerking begint altijd met een goed gesprek. Mail naar info@sports2.be, neem contact op met Rudi Stroobants op +32 475 328761, of stel je vraag via het formulier.