Een van de hoekstenen van The Bigger Picture, de brede trainingsvisie die we er met Sports2 op nahouden, is bloedonderzoek. Je bloedwaarden behoren tot de beste indicatoren om inzage te krijgen in je conditionele en lichamelijke status. Je kunt uit de resultaten heel wat leren. Alleen al om deze 5 redenen zouden sporters geregeld zo een bloedanalyse moeten laten doen:

  1. Uit een bloedcontrole kan worden vastgesteld of je bepaalde tekorten hebt en supplementen  moet bijnemen. 
  2. Uit een bloedcontrole kan worden vastgesteld of je trainingen eventueel bijgestuurd moeten worden.
  3. Volgende bloedparameters hebben een directe of indirecte invloed op de prestaties en zijn daarvoor interessant om te controleren: rode bloedcellen, hemoglobine, hematocriet, vitamine B12, foliumzuur, ijzer, ferritine, magnesium, testosteron.

 

4. Een daling in het aantal rode bloedcellen kan een indicatie zijn om de trainingsvolume terug te schroeven.
5.
Een hoge creatinekinase is een absolute aanduiding om de trainingsintensiteit te verminderen.

Een bloedtest laten afnemen en laten analyseren door Sports2?

Neem vrijblijvend contact op via info@sports2.be, +32 (0)475 328761 of stel je vraag via het formulier